نرخ عوامل موثر در فهرست‌بهای واحد پايه سال 1400(pdf , اکسل)

یک پروژه از عوامل مختلفی برای پیشبرد کار تشکیل شده است. این عوامل به 3 دسته نیروی انسانی، مواد و مصالح و ماشین آلات و ابزار تقسیم بندی میشوند. سازمان برنامه و بودجه هرساله نرخ این عوامل را منتشر میکند و مبنای قیمت گذاری ردیف […]

دانلود فهرست بهای 1400 کلیه رشته ها

نظام فنی و اجرایی کشور فهرست بهای سال 1400 را در کلیه رشته ها ابلاغ نمود. که برای دانلود می توانید از لینک های زیر استفاده کنید. فهرست بها لینک دانلود فهرست بهاي واحد پايه رشته ابنيه سال 1400 لینک دانلود فهرست بهاي واحد پايه […]