دانلود فهرست بهای 1400 کلیه رشته ها

نظام فنی و اجرایی کشور فهرست بهای سال 1400 را در کلیه رشته ها ابلاغ نمود. که برای دانلود می توانید از لینک های زیر استفاده کنید. فهرست بها لینک دانلود فهرست بهاي واحد پايه رشته ابنيه سال 1400 لینک دانلود فهرست بهاي واحد پايه […]