آشنایی با قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور

قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور (مصوب 1393/4/3 مجلس شورای اسلامی) فصل اول- تعاریف ماده 1- در این قانون اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌رود: ۱- حدنگار (كاداستر): فهرست مرتب شده اطلاعات مربوط به قطعات زمين است كه مشخصه‌های زمين مانند اندازه، كاربري، […]