آشنایی با طرح هادی روستایی

مطابق آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی ، ناحیه ای و ملی و قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی طرح هادی شهر : عبارت از طرحی است که در آن جهت گسترش آتی شهر و نحوه […]

آشنایی با اصطلاحات بازار ملک

در مقاله پیش رو با تعدادی از پرکاربردترین اصطلاحات بازار مسکن، خرید و فروش ملک و زمین آشنامی شویم که دانستن آن بر مهندسین عمران و معماری گرای ضروری است. ساختمان جنوبی ساختمانی است که ورودی ساختمان از خیابان به داخل بنا باز می‌شود و […]