آشنایی با نحوه تعيين حريم شهر، روستا و شهرک

این مفاهیم در به طور کامل در “قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها” آورده شده است: ماده 1 محدوده شهر عبارت است از حد كالبدي موجود شهر و توسعه آتي در دوره طرح جامع و تا تهيه طرح مذكور […]

آشنایی با اصطلاحات بازار ملک

در مقاله پیش رو با تعدادی از پرکاربردترین اصطلاحات بازار مسکن، خرید و فروش ملک و زمین آشنامی شویم که دانستن آن بر مهندسین عمران و معماری گرای ضروری است. ساختمان جنوبی ساختمانی است که ورودی ساختمان از خیابان به داخل بنا باز می‌شود و […]