ماده 14 قانون زمین شهری (ضوابط تبدیل و تغییر کاربری، افراز، تقسیم، تفکیک باغات و اراضی کشاورزی)

سازمان مسکن و شهر سازی استان (کلیه استانها) موضوع : دستورالعمل ماده 14 قانون زمین شهری ضوابط و مقررات مربوط به تبدیل و تغییر کاربری ، افراز و تقسیم و تفکیک باغات و اراضی کشاورزی یا آیش موضوع ماده 14 قانون زمین شهری ، بر […]

تفسير ماده 5 قانون شورايعالي شهرسازي و معماري ايران

  “ماده ۵: بررسي و تصويب طرحهاي تفصيلي شهري و تغييرات آنها در هر استان به وسيلة كميسيوني به رياست استاندار به عضويت رئيس شوراي شهرستان و شهردار و نمايندگان وزارت فرهنگ و آموزش عالي و مسكن و شهرسازي و نماينده مهندس مشاور تهيه كننده […]

اصلاح تبصره ماده 5 قانون شورايعالی شهرسازی و معماری ايران

ماده واحده ـ ماده (5) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 22/12/1351 و تبصره اصلاحی آن مصوب 25/9/1365 به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:  ماده 5 ـ بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به‌وسیله کمیسیونی به ریاست‌استاندار […]

آشنایی با قانون ماده 101 شهرداری ها

تصويب نقشه‌هاي تفكيكي ماده 101ـ اداره ثبت اسناد و دادگاه‌ها موكلفند در موقع تقاضاي تفكيك اراضي محدود شهر و حريم آن عمل تفكيك را طبق نقشه‌اي انجام دهند كه قبلاً به تصويب شهرداري رسيده باشد نقشه‌اي كه مالك براي تفكيك زمين خود تهيه مي‌كند و […]

آشنایی با قانون ایجاد شهرهای جدید

‌ماده 1 – شهر جدید به نقاط جمعیتی اطلاق می‌گردد که در چهارچوب طرح مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که از این پس به‌اختصار شورای عالی نامیده می‌شود در خارج از محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها (‌هرکدام که بزرگتر باشد) برای اسکان حداقل […]

ضوابط شهرسازی و معماری برای افراد دارای معلولیت

نظام فنی و اجرایی کشور ضابطه 246 ، ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد دارای معلولیت (تجدیدنظر اول) را در تاریخ 1399/02/20 منتشر نمود. برای دانلود این ضابطه که به جهت رفع موانع و مناسب‌‌سازي ساختمان ها و معابر براي افراد داراي معلوليت […]

آشنایی با کمیسیون ماده 77 شهرداری

به طور قطع شهرداری در مورد خدمات متنوعی که به شهروندان ارائه می‌دهد نیازمند منابع مالی است. بنابراین عوارض را می توان یکی از منابع مهم درآمدی شهرداری‌ها محسوب نمود. تنوع و گستردگی عوارض و قوانین گوناگونی که در این رابطه به تصویب رسیده است بعضاً […]