آشنایی با سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS)

 جی آی اس (Geographic Information System) یک سیستم الکترونیک برای کسب اطلاعات جغرافیایی است. “سامانه اطلاعات جغرافیایی”  سیستمی اطلاق می گردد که به تولید، پردازش، تحلیل، و مدیریت اطلاعات جغرافیایی می‌پردازد و امکان ثبت اطلاعات هر قسمت از نقشه و اصطلاحاً لایه ها را بصورت مجزا […]

قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری

ماده ۱) به منظور ایجاد وحدت رویه در فرآیند احیاء، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری و تعیین محدوده‌های مورد حمایت این قانون اقداماتی به شرح ذیل صورت می‌پذیرد. ماده ۲) اصطلاحات و مفاهیمی که در این قانون بکار رفته دارای معانی ذیل […]