آشنایی با طرح های شهرسازی

در ماده ۱ قانون تغییر نام وزرات آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب ۱۶/۴ /۱۳۵۴ اصطلاحات شهرسازی بدینگونه معرفی شده است:1 – طرح جامع سرزمين:‌طرح جامع سرزمين، طرحي است كه شامل استفاده از سرزمين در قالب هدف ها و خط‌مشي‌هاي ملي و […]

قانون تاسيس شورايعالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 1351

ماده 1 براي هماهنگ كردن برنامه هاي شهرسازي به منظور ايجاد محيط زيست بهتر براي مردم، همچنين به منظور اعتلاي هنر معماري ايران و رعايت سبك‌هاي مختلف معما‌ري سنتي و ملي و ارائه ضوابط و جنبه هاي اصيل آن با در نظر گرفتن روش‌هاي نوين […]