ديوارهاي غیرباربرساخته شده از بلوک های ديواری با بتن سبک گازي AAC

بتن هوادار اتوكلاو (بـتن ) گـازي در كـه دنيـا بـه اختصـار AAC ناميـده ميشود، يك نوع خاص بتن سبك متخلخل است كه عمدتاً ازمواد با پايه ، سيليس سيمان و آهك ساخته ميشود. محصولي كه امروزه بنـام AAC موسوم است در 70 سال اخيردر كشور […]

دیوار غیر باربر از پانل هاي ساخته شده از خرده هاي ني و بتن (نی بتن)

پانل هاي ني بتن از تركيب خـرده هـاي نـي، سـيمان و مـواد شـيميايي تشكيل شده اند. اين تركيـب در نهايـت و پـس از عمـل آوري، بـه صـورت ورق هايي با ابعاد 0.6×1.20 متر تا 3×6 متر و با ضـخامت از 3 ميلـي متـر تـا 25 […]

سیستم نوین سقف-سقف‌های مجوف پیش‌ساخته پیش‌تنیده -Hollow Core slabs

سقف هاي مجوف پيش ساخته يا Hollow Core slabs از سيستم هاي سقف شناخته شده در دنيا ميباشند. اين سقف ها به دو صورت با استفاده از بتن مسلح معمولي و يا بتن مسلح پيش تنيده در كارخانه توليد و به محل اجراي پروژه انتقال […]

سيستم نوین سقف-سقف مجوف بتن مسلح با گوي هاي توخالي كروي و تخت(كوبياكس ايران)

در سیستم کوبیاکس اعضای دال سقف شامل بتن،  میلگرد، توپ های توخالی پلاستیکی و قفسه مسلح می باشد. توپ ها در هسته مرکزی مابین دولایه آرماتور زیرین و رویی دال قرار گرفته است. با حذف بتن غیرباریر از دال موجبات سبک سازی سقف فراهم میگردد.روش […]

سیستم نوین سقف-سقف مجوف بتن مسلح با تیرچه دوطرفه با استفاده از قالب‌های ماندگار

یکی از فناوری های نوین مورد استفاده در صنعت ساختمان که به تایید مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن رسیده، سیستم سقف مجوف بتن مسلح مجوف با تیرچه دوطرفه با استفاده از قالب‌های ماندگار می باشد. این سقف هاشامل تعدادی تیرچه می باشند که قالب ها […]

سیستم نوین سقف-سيستم سقف بيگيت

سيستم سقف بيگيت به عنوان يك اختراع در سـال 1389 در كشـور به ثبت رسيده است. اين سيستم، نوعي سقف مركب فولادي-بتني است كه از قالب فولادي قوسي شـكل بـا نـام تجـاري بيگيـت در قالـببنـدي سـطح زيرين دال بتن مسلح استفاده شده است. قالـب بيگيـت […]

سیستم نوین سقف-تيرچه هاي فولادي با جان باز در تركيب با بتن

سقف هاي تيرچه فولادي با جان باز در تركيب با بتن، از اجزاي اصلي به شرح زير تشكيل ميشوند كـه اسـتفاده از ايـن سيسـتم در صـورت رعايت الزامات تدوين شده در اين مركز بلامانع است: 1-تيرچه فولادي با جان باز 2-بلوک 3- ميلگرد افت و […]

سیستم نوین سازه ای-خانه های چوبی

استفاده از قاب چوبي سبک در سـاخت و سـاز در كشـور ايـالات متحـده امريكا از دهة 1840 در حومه شهر شيكاگو آغاز شـد . روش اوليـه سـاخت به گونه قاب چوبي، اجراي ديوارهاي يكپارچه Framing Balloon بود و تمامي ارتفاع ساختمان را در بر ميگرفت. […]

سیستم نوین سازه ای-سازه های صدفی

اين سيستم سازه اي از نوع بتن آرمـه و يـك طبقـه مـي باشـد . در ايـن سيستم، سقف به شكل گنبدي بوده كه بر روي پايه هاي ديواري بتنـي قرار ميگيرد و پوسته پيوسته اي را تشكيل ميدهد. دهانه گنبد بين 10 تـا 14 متـر […]

سیستم نوین سازه ای-ساختمان متشکل از پانل های ساندویچی بتن سبک

ساختمان هائي كه به اين شيوه توليد مي شوند، از ديوارهاي خارجي، ديوارهاي داخلي و سقف هاي تشكيل يافته از پانل هاي مشبك سه بعدي (مشابه 3D )تشكيل مي شوند. اين پانل هاي مشبك از ورق هاي گالوانيزه با ابعاد 8×120×300 و ضخامت 1.7 ميليمتر […]