سیستم نوین سازه ای-دیوارهای توپر و سقف‌های با هسته توخالی بتن مسلح پیش ساخته

اين سيستم سازه اي، متشكل از ديوارهاي توپر بتن مسلح است كه بنا به ضوابط و نيازهاي معماري پروژه طراحي و توليد ميشود. مقطع عرضي اين ديوارها ممكن است در طول ارتفاع، با توجه به نياز به تامين بازشو و يا طاقچه، متغير باشد. در […]

سیستم نوین سازه ای-دیوارها و سقف‌های بتن مسلح پیش‌ساخته توخالی (سیستم داموس)

اين سيستم در دسته بندي سيستم هـاي پـيش سـاخته بـتن مـسلح قـرار ميگيرد. اين سيستم متشكل از ديوارها و سقف هاي بـتن آرمـه پـيش سـاخته توخالي است. در اين سيستم، ديوارها علاوه بر تحمل بارهاي مـرده و زنـده وارده از طريق سقف ها، بارهاي جانبي […]

سیستم نوین سازه ای-ساختمان‌ پیش‌ساخته با دیوار باربر و سقف بتن سبک‌سازه‌ای

 سیستم ساختمان‌های پیش‌ساخته با دیوار باربر متشکل از سقف و دیواره‌های بتن آرمه با بتن سبک‌سازه‌ای سيستم large panel یا سيستم box type در دسته بندي سيستم های پيش ساخته بتني tilt up قرار مى گيرد. (در اینجا میتوانید درباره سیستم tilt up بخوانید) در اين […]