سیستم نوین سقف-سقف‌های مجوف پیش‌ساخته پیش‌تنیده -Hollow Core slabs

سقف هاي مجوف پيش ساخته يا Hollow Core slabs از سيستم هاي سقف شناخته شده در دنيا ميباشند. اين سقف ها به دو صورت با استفاده از بتن مسلح معمولي و يا بتن مسلح پيش تنيده در كارخانه توليد و به محل اجراي پروژه انتقال […]