سیستم نوین سازه ای-دیوارهای توپر و سقف‌های با هسته توخالی بتن مسلح پیش ساخته

اين سيستم سازه اي، متشكل از ديوارهاي توپر بتن مسلح است كه بنا به ضوابط و نيازهاي معماري پروژه طراحي و توليد ميشود. مقطع عرضي اين ديوارها ممكن است در طول ارتفاع، با توجه به نياز به تامين بازشو و يا طاقچه، متغير باشد. در […]