سیستم نوین سازه ای-دیوارهای توپر و سقف‌های با هسته توخالی بتن مسلح پیش ساخته

اين سيستم سازه اي، متشكل از ديوارهاي توپر بتن مسلح است كه بنا به ضوابط و نيازهاي معماري پروژه طراحي و توليد ميشود. مقطع عرضي اين ديوارها ممكن است در طول ارتفاع، با توجه به نياز به تامين بازشو و يا طاقچه، متغير باشد. در […]

سیستم نوین سازه ای-دیوارها و سقف‌های بتن مسلح پیش‌ساخته توخالی (سیستم داموس)

اين سيستم در دسته بندي سيستم هـاي پـيش سـاخته بـتن مـسلح قـرار ميگيرد. اين سيستم متشكل از ديوارها و سقف هاي بـتن آرمـه پـيش سـاخته توخالي است. در اين سيستم، ديوارها علاوه بر تحمل بارهاي مـرده و زنـده وارده از طريق سقف ها، بارهاي جانبي […]