آشنایی با انواع سقف کاذب

سقف های کاذب به دلیل قابلیت ایجاد طراحی های متنوع از لحاظ ظاهری، نورپردازی، طرح و .. میتوانند تغییری اساسی را در دکوراسیون داخلی یک سازه ایجاد کنند. به هر نوع پوشش، از هر جنسی که بر روی کل سقف یا قسمتی از سقف قرار بگیرد، سقف […]