سیستم نوین سازه ای-ساختمان‌ نیمه پیش‌ساخته با قاب‌های ساده مرکب فولادی- بتنی با دیوار برشی بتنی

ساختمان‌های نیمه پیش‌ساخته با قاب‌های ساده مرکب فولادی- بتنی به همراه دیوار برشی بتن‌آرمه ساختمان هاي نيمه پيش ساخته متشكل از قاب هاي ساده مركب و ديوار بتن مسلح ، نوعي سيستم سازه اي ميباشد كه در آن قاب ساختماني ساده متشكل از ستون هاي […]