نکات اجرایی گودبرداری ها

گودبرداری مطابق مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان به هر گونه حفاری و خاكبرداری در تراز پایین‌تر از سطح طبیعی زمین یا در تراز پایین تر از زیر پی ساختمان مجاور اطلاق می‌شود. مطابق تعریف سازمان ملی ایمنی و سلامت حرفه‌ ای ایالات متحد آمریکا (OSHA) […]

سازه نگهبان، روش های پایدارسازی گود

سازه نگهبان اجرای سازه نگهبان، از جمله اقدامات اولیه در ساخت، خاک برداری و گودبرداری محسوب می شود.به منظور احداث زیر زمین، کانال، منبع آب و …و همینطور سایر پروژه‌های ساختمانی می بایست که جداره‌های زمین به صورت قائم یا نزدیک به قائم خاکبرداری شود. […]