ضوابط و مقررات ساخت و ساز و نحوه استفاده از اراضي شهر تهران

شهر تهران تا قبل از بنیان‌گذاری سلسله قاجار و برگزیده‌شدن به عنوان پایتخت ایران، شهری کوچک بود. اما از آن زمان به بعد، رو به پیشرفت نهاد و در اواسط دوره قاجار به بزرگ‌ترین شهر ایران تبدیل شد. بر اساس نخستین سرشماری رسمی که در […]

آشنایی با شناسنامه های ساختمان(فنی- فنی و ملکی)

اطلاع از استاندادرهای فنی و شناخت وضعیت ساختمان در کنار قیمت، نقشه، نمای ظاهری و…  از فاکتورهای مهم در انتخاب یک ملک می باشد. منظور از از وضعیت ساختمان اطلاعاتی فنی و تخصصی در خصوص اسکلت ساختمان، تجهیزات و تاسیسات مکانیکی مثل سیستم های سرمایشی، […]

آشنایی با مدل‌سازی اطلاعات ساختمان (BIM)

برای تسهیل و هماهنگی هرچه بهتر بخش های مختلف پروژه و همینطور حل سریعتر چالش های حوزه ساخت و ساز ارائه مدلی از اطلاعات پروژه اعم از روند مدیریت ساخت، مشخصات فنی و فیزیکی عناصر پروژه، مدلسازی معماری، سازه و تاسیسات، هزینه، زمان، امری ضروری […]

آشنایی با پایدارسازی گود به روش تاپ-دان (Top-Down)

یکی از روش های نوین پایدارسازی گود روش تاپ دان می باشد. در روش پایدارسازی تاپ دان (بالا به پایین) امکان اجرای همزمان طبقات زیر زمین همراه با پیشروی به تراز زیر پی و انجام عملیات گودبرداری وجــود دارد. در روش تاپ دان (Top-Down) همزمان […]

جدول تفکيک تعرفه های خدمات مهندسی تهران در سال 1400

نحوه پرداخت حق الزحمه خدمات مهندسی از سوی سازمان نظام مهندسی به شرح زیر است: آخرین شیوه پرداخت حق الزحمه از سوی سازمان نظام مهندسی برای عقد قرارداد نظارت (اولین قرارداد-پرداختی اول ) به شرح زیر می باشد: صدور جواز (پروانه ساختمان)        […]

جدول تفکيک تعرفه های خدمات مهندسی تهران در سال 1399

نحوه پرداخت حق الزحمه خدمات مهندسی از سوی سازمان نظام مهندسی به شرح زیر است: آخرین شیوه پرداخت حق الزحمه از سوی سازمان نظام مهندسی برای عقد قرارداد نظارت (اولین قرارداد-پرداختی اول ) به شرح زیر می باشد: صدور جواز (پروانه ساختمان)        […]