سیستم های نوین ساختمانی-نیمه پیش‌ساخته 3D

ساختمان‌های نیمه پیش‌ساخته با صفحات منفرد ساندویچی سقف و دیوار، شامل لایه میانی پلی‌استایرن و بتن‌پاششی 3D ساختمانهاي نيمه پيش ساخته با صفحات منفرد ساندويچي 3D ،بنـا بــه ملاحظــات لــرزه اي، انــرژي، حريــق و آكوســتيك بــراي احــداث ساختمان مسكوني تا 2 طبقه مجاز است . […]