سیستم نوین ساختمانی- ساختمان SABS

(Saebi Alternative Building System – SABS) سيستم ساختمانی سبز اين سيستم يك مجموعه يكپارچه از سطوح ديوار و سقف است كه همگي ميتوانند در تحمل بارهاي وارده بر ساختمان به صورت يك سيستم جعبه اي شكل (Structure Shape Box) مشاركت كنند. بنابراين حفظ انسجام و […]