سیستم نوین سازه ای-دیوارها و سقف‌های بتن مسلح پیش‌ساخته توخالی (سیستم داموس)

اين سيستم در دسته بندي سيستم هـاي پـيش سـاخته بـتن مـسلح قـرار ميگيرد. اين سيستم متشكل از ديوارها و سقف هاي بـتن آرمـه پـيش سـاخته توخالي است. در اين سيستم، ديوارها علاوه بر تحمل بارهاي مـرده و زنـده وارده از طريق سقف ها، بارهاي جانبي […]

سیستم نوین سازه ای-قاب بتن مسلح پيش ساخته با ديوار برشي بتن مسلح درجا

این سیستم سازه ای از‌ سـتون‌هـا و تیرهای نیمه پیش سـاخته‌ و یا پیش ساخته تشكیل شده است. قطعات پیش ساخته پس از حمل از كارخانه، در محل كارگاه نصب خواهند شد. دیوارهای برشی بـتن مسـلح نیـز، بـا توجه به محل‌هایی كه در طراحی پیش […]

آشنایی با انواع سیستم های ساختمانی طبق آیین نامه 2800

انواع سیستم های سازه ای در آیین نامه ۲۸۰۰ ویرایش چهارم شامل سازه های متداول در طراحی و ساخت در کشور می باشندکه به صورت زیر دسته بندی شده اند: سیستم دیوارهای باربر سیستم قاب ساختمانی سیستم قاب خمشی سیستم دوگانه یا ترکیبی سیستم کنسولی […]