سیستم نوین سازه ای-دیوار باربر بتن‌پیش‌ساخته با قالبهای مدولار

برای در صنعت ساختمان سازی پارامترهایی نظیر زمان و هزینه مهندسان را به سمت تواید و استفاده از تکنولوژی های نوینی سوق داد.ساخمان های پیش ساخته یا نیمه پیش ساخته با قالب های مدولار یکی از این فناوریهاست. قالب مدولار که قابلیت استفاده چندباره را […]

آشنایی با انواع سیستم های ساختمانی طبق آیین نامه 2800

انواع سیستم های سازه ای در آیین نامه ۲۸۰۰ ویرایش چهارم شامل سازه های متداول در طراحی و ساخت در کشور می باشندکه به صورت زیر دسته بندی شده اند: سیستم دیوارهای باربر سیستم قاب ساختمانی سیستم قاب خمشی سیستم دوگانه یا ترکیبی سیستم کنسولی […]