سقف های نوین-سقف تير دال بتن مسلح يك طرفه

یکی از اجزای اصلی تشکیل دهنده ساختمانها، انواع سقف های بتنی هستند که نقش اساسی آنها انتقال نیروهای قائم و افقی ناشی از وزن مرده سقف و نیروهای باد و زلزله به تیرها و ستونها و دیوارهای باربر است. سقف دال بتنی، سقفی مسلح پیوسته […]

سیستم نوین سقف-سقف دال‌های نیمه‌پیش‌ساخته بتن مسلح Double Tee

دال هاي نيمه پيش ساخته بتن مسلح Double Tee همانطور كه از نام آنها مشخص است و در شكل نيز ملاحظه ميشود از يك جفت تير T شكل تشكيل شده اند. اين سقف ها به صورت پيش ساخته در كارخانه توليد شده و به محل […]

سيستم نوین سقف-سقف مجوف بتن مسلح با گوي هاي توخالي كروي و تخت(كوبياكس ايران)

در سیستم کوبیاکس اعضای دال سقف شامل بتن،  میلگرد، توپ های توخالی پلاستیکی و قفسه مسلح می باشد. توپ ها در هسته مرکزی مابین دولایه آرماتور زیرین و رویی دال قرار گرفته است. با حذف بتن غیرباریر از دال موجبات سبک سازی سقف فراهم میگردد.روش […]