سیستم نوین سقف-سقف دال‌های نیمه‌پیش‌ساخته بتن مسلح Double Tee

دال هاي نيمه پيش ساخته بتن مسلح Double Tee همانطور كه از نام آنها مشخص است و در شكل نيز ملاحظه ميشود از يك جفت تير T شكل تشكيل شده اند. اين سقف ها به صورت پيش ساخته در كارخانه توليد شده و به محل […]