کاربرد حد نصاب معاملات در مناقصات، مصوبه سال 1400

مطابق قانون برگزاری مناقصات طبقه‌بندی معاملات معاملات از نظر نصاب (قیمت معامله) به سه دسته تقسیم می‌شوند: 1ـ معاملات کوچک: معاملاتی که به قیمت ثابت است سال 1382 کمتر از بیست میلیون(20،000،000)ریال باشد. 2ـ معاملات متوسط: معاملاتی که مبلغ مورد معامله بیش از سقف مبلغ […]

برآورد پروژه ها بر اساس فهرست بهای تجمیعی راه و باند

فهرست بهای تجمیع شده راه و باند در تاریخ 14/08/1391 برای انعقاد پیمان پروژه های رشته راه و ترابری (احداث، تکمیل کارهای نیمه تمـام بهسـازی نوع 5،4،3 راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن) به صورت لازم الاجرا ابلاغ شد، تا 6 ماه بعد از ابلاغ آن […]