شروع ثبت نام مجموعه آزمون های نظام مهندسی مرداد 1400

ثبت نام مجموعه آزمون های نظام مهندسی آغاز شد. برای دسترسی به صفحه ثبت نام از لینک های زیر استفاده کنید: ثبت نام آزمون ورود به حرفه مهندسان به مدت ۲ روز از تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۷ لغایت ۱۴۰۰/۰۳/۱۸ ثبت‌نام آزمون‌‌‌های کاردان‌های فنی ساختمان و معماران تجربی به مدت […]