امکان ثبت نام جدید و ویرایش اطلاعات آزمون کارشناسی ارشد ۱۴۰۰

📢 اطلاعیه سازمان سنجش در خصوص امکان ثبت نام جدید و ویرایش اطلاعات آزمون کارشناسی ارشد ۱۴۰۰ 🔸مهلت ثبت نام جدید و ویرایش اطلاعات : 📆 از سه شنبه ۲۱ اردیبهشت تا شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ پيرو اطلاعيه مورخ 1400/02/18 و با توجه به مصوبه جلسه کمیته […]