شيوه نامه اجرائي نحوه تمديد و ارتقاء پروانه اشتغال بکار مهندسي

معاونت امور مسکن و ساختمان اصلاحیه شيوه نامه اجرائي نحوه تمديد و ارتقاء پايه پروانه اشتغال به كار مهندسي را در دی ماه 1391ابلاغ نمود. برای دریافت فایل PDF مذکور کلیک نمایید. دانلود PDF شیوه نامه بسمه تعالي شيوه نامه اجرائي نحوه تمديد و ارتقاء […]