اعلام تمدید مهلت اعتبار قبولی آزمون های نظام مهندسی سال های 92 تا 95

باتوجه به شیوع کرونا از سال 1398، دفتر مقررات ملی ساختمان اعتبار قبولی آزمون های به شرح زیر حداکثر تا پایان مردادماه سال 1400 جهت اخذ پروانه اشتغال بکار تمدید شد. متقاضیان اخذ پروانه اشتغال در رشته های عمران و معماری صرفاً در صلاحیت اجرا […]