آشنایی با تائیدیه استحکام بنا

مهندسان در واحد هایی که تغییر کاربری میدهند به دلیل آنکه در گذشته طراحی آن ساختمان بر اساس بارگذاری های مسکونی طراحی شده و بارگذاری اداری و مسکونی و تجاری با هم متفاوت هست از این رو باید به تایید یک مهندس ناظر که صلاحیت […]

آشنایی با دستورالعمل ماده ۱۴ قانون زمین شهری (شهرتهران)

دستورالعمل ماده۱۴ قانون زمین شهری(شهرتهران) ، سند اصلي مصوب طرح جامع شهر تهران1386ضوابط و مقررات مربوط به تبديل و تغيير كاربري، افراز و تقسيم و تفكيك باغات و اراضي كشاورزي يا آيش واقع در محدوده شهر، موضوع ماده ( 14 ) قانون زمين شهري، به […]

ماده 14 قانون زمین شهری (ضوابط تبدیل و تغییر کاربری، افراز، تقسیم، تفکیک باغات و اراضی کشاورزی)

سازمان مسکن و شهر سازی استان (کلیه استانها) موضوع : دستورالعمل ماده 14 قانون زمین شهری ضوابط و مقررات مربوط به تبدیل و تغییر کاربری ، افراز و تقسیم و تفکیک باغات و اراضی کشاورزی یا آیش موضوع ماده 14 قانون زمین شهری ، بر […]

آشنایی با طرح هادی روستایی

مطابق آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی ، ناحیه ای و ملی و قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی طرح هادی شهر : عبارت از طرحی است که در آن جهت گسترش آتی شهر و نحوه […]

آشنایی با کمیسیون ماده 5 شهرداری

کمیسیون ماده 5 شهرداری یکی از کمیسیون های شهرداری است که وظیفه بررسی و تصویب نقشه طرح های تفصیلی شهرها را در هر استان بر عهده دارد. آن قسمت از نقشه‌های تفصیلی که به تصویب انجمن شهر برسد، برای شهرداری لازم‌الاجرا خواهد بود. تغییرات نقشه‌های […]