تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری سال ۹۹-۱۴۰۰

دستور العمل تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری سال ۹۹ ، در روز ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسیده است و از روز ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ (۱۵ روز پس از انتشار در روزنامه رسمی ) لازم الاجرا میباشد. بدیهی است ضوابط این دستور العمل در خصوص کارهایی مصداق پیدا میکند که […]