جدول تفکيک تعرفه های خدمات مهندسی تهران در سال 1400

نحوه پرداخت حق الزحمه خدمات مهندسی از سوی سازمان نظام مهندسی به شرح زیر است: آخرین شیوه پرداخت حق الزحمه از سوی سازمان نظام مهندسی برای عقد قرارداد نظارت (اولین قرارداد-پرداختی اول ) به شرح زیر می باشد: صدور جواز (پروانه ساختمان)        […]

درخواست بازنگری تعرفه خدمات مهندسی 1400

به گزارش روابط عمومی سازمان، مهندس احمد خرم، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان در تاریخ 1400/01/17 در نامه ای به دکتر محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با انتقاد از شیوه تعیین نرخ تعرفه خدمات مهندسی، تعرفه های ناچیز را موجب نابودی  “حرفه مهندسی” […]

تعرفه خدمات مهندسی ساختمان سال 1400

تعرفه خدمات مهندسی سال 1400 از سوی سازمان نظام مهندسی ساختمان (شورای مرکزی) ابلاغ شد. در ادامه فایل PDF ابلاغیه جهت دانلود قرار داده شده است. لینک دانلود ابلاغیه سازمان نظام مهندسی همچنین دکتر محمود محمود زاده، معاون امور مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی […]

جدول تفکيک تعرفه های خدمات مهندسی تهران در سال 1399

نحوه پرداخت حق الزحمه خدمات مهندسی از سوی سازمان نظام مهندسی به شرح زیر است: آخرین شیوه پرداخت حق الزحمه از سوی سازمان نظام مهندسی برای عقد قرارداد نظارت (اولین قرارداد-پرداختی اول ) به شرح زیر می باشد: صدور جواز (پروانه ساختمان)        […]