آشنایی با مدل‌سازی اطلاعات ساختمان (BIM)

برای تسهیل و هماهنگی هرچه بهتر بخش های مختلف پروژه و همینطور حل سریعتر چالش های حوزه ساخت و ساز ارائه مدلی از اطلاعات پروژه اعم از روند مدیریت ساخت، مشخصات فنی و فیزیکی عناصر پروژه، مدلسازی معماری، سازه و تاسیسات، هزینه، زمان، امری ضروری […]