آشنایی با انواع بیمه نامه های مهندسی

پروژه های عمرانی،سازه های صنعتی و ساختمانی از ابتدای شروع عملیات ساخت و در تمام مدت نصب تجهیزات و ماشین آلات و  همچنین در دوره آزمایش و راه اندازی تا تحویل موقت در معرض خطرات گوناگون و آسیبهای ناشی از وقوع حادثه و از بین […]

انواع قراردادهای پیمانکاری عمرانی و غیرعمرانی

قراردادهای طرح‌های عمرانی به استناد ماده ۴۱ قانون تامین اجتماعی و مصوبات ۱۲۹ و ۱۴۳ شورایعالی تامین اجتماعی و بخشنامه ۱۴ درآمد سازمان تامین اجتماعی (مورخ ۰۶-۰۵-۱۳۸۰) قراردادهایی مشمول ضوابط طرحهای عمرانی تلقی می گردند که دو شرط زیر را تواماً دارا باشند: قرارداد بر […]