الکترود جوشکاری

در بسیاری از روش های جوشکاری، نمی توان با حرارت مستقیم، دو قطعه را به هم متصل کرد. به همین جهت از مفتولی استفاده می شود که با ذوب شدن، بتواند فضاهای بین دو قطعه را پر کند و سبب اتصال آن‌ها شود که به […]