ماده 14 قانون زمین شهری (ضوابط تبدیل و تغییر کاربری، افراز، تقسیم، تفکیک باغات و اراضی کشاورزی)

سازمان مسکن و شهر سازی استان (کلیه استانها) موضوع : دستورالعمل ماده 14 قانون زمین شهری ضوابط و مقررات مربوط به تبدیل و تغییر کاربری ، افراز و تقسیم و تفکیک باغات و اراضی کشاورزی یا آیش موضوع ماده 14 قانون زمین شهری ، بر […]

آشنایی با قانون ماده 101 شهرداری ها

تصويب نقشه‌هاي تفكيكي ماده 101ـ اداره ثبت اسناد و دادگاه‌ها موكلفند در موقع تقاضاي تفكيك اراضي محدود شهر و حريم آن عمل تفكيك را طبق نقشه‌اي انجام دهند كه قبلاً به تصويب شهرداري رسيده باشد نقشه‌اي كه مالك براي تفكيك زمين خود تهيه مي‌كند و […]

آشنایی با اصطلاحات بازار ملک

در مقاله پیش رو با تعدادی از پرکاربردترین اصطلاحات بازار مسکن، خرید و فروش ملک و زمین آشنامی شویم که دانستن آن بر مهندسین عمران و معماری گرای ضروری است. ساختمان جنوبی ساختمانی است که ورودی ساختمان از خیابان به داخل بنا باز می‌شود و […]