مسئولیت طراحی، اجرا و نظارت پایش در گودبرداری

مسئوليت مالك ساختمان در گودبرداري‌ها صاحب‌کار شخص حقيقي يا حقوقی و مالک يا قائم‌مقام قانوني مالک کارگاه ساختماني  است که انجام عمليات گودبرداري را طبق قرارداد کتبي به سازنده واگذار می‌نماید. مطابق ماده  100 قانون شهرداری‌ها «مالکين اراضي و املاک واقع در محدوده شهر يا […]