سیستم نوین سازه ای-قاب خمشی پیش ساخته خاص

قاب های خمشی پیش ساخته یک فناوری نوین در صنعت ساخت و سازمی باشد که برای عملیات قالب بندی و بتن ریزی در سازه های بتنی استفاده می شود. در این بخش به بررسی دو نمونه از این قاب ها می پردازیم: سیستم ساختمان‌های بتن […]