اطلاعیه ی دفتر مقررات ملی ساختمان درباره آزمون های نظام مهندسی 1400و کارشناس رسمی ماده 27

مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان اعلام کرد: 📆تاریخ برگزاری آزمون های لغو شده اردیبهشت ماه نظام مهندسی: روزهای ۱۳ تا ۱۵ مردادماه ۱۴۰۰ 📆تاریخ ثبت نام آزمون های کارشناسی رسمی ماده ۲۷ : دوشنبه ۱۷ خرداد لغایت پنجشنبه ۲۰ خرداد  📌امکان ویرایش و […]

سوالات ادوار گذشته کارشناس رسمی دادگستری

برای دانلود نمونه سوالات هر درس روی سال کلیک نمایید. راه و ساختمان سال 1398 1395 1390 1388 1386 1384 مهندسی آب سال 1398 1395 1390 1388 1386 1384 محیط زیست سال 1398 1395 1390 1388 1386 1384 امور ثبتی سال 1398 1395 1390 1388 […]

هرآنچه باید در خصوص آزمون های کارشناس رسمی بدانید

کارشناسان دو دسته اند: آنانی که با احراز شرایط خاص قانونی و دریافت پروانه کارشناسی، تحت عنوان کارشناس رسمی شناخته می شوند و گروه دوم کارشناسانی که فاقد پروانه کارشناسی اند و به عنوان خبره یا کارشناس غیررسمی شناخته می شوند.تحت شرایطی از جمله این […]