كارنامه نتايج اوليه آزمون ورودی دكتری«Ph.D» سال ۱۴۰۰

اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره كارنامه نتايج اوليه و زمان انتخاب رشته‌های تحصيلی آزمون ورودی مقطع دكتری«Ph.D» نيمه‌متمركز سال ۱۴۰۰ 📌كارنامه نتايج اوليه آزمون : 📆 یکشنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۰ 📌مهلت انتخاب رشته آزمون : 📆 دوشنبه ۳۰ فروردین تا پنجشنبه ۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ […]