آشنایی با ترازیابی و انواع آن

برای محاسبه ارتفاع نقاط از ترازیابی استفاده می شود. ترازیابی شاخه ای از علم نقشه برداری است که هدف آن یافتن اختلاف ارتفاع بين دو يا چند نقطه (نسبت به هم يا نسبت به يك سطح مبناي معين) است كه با استفاده از دستگاه هاي […]

آشنایی با انواع نقشه برداری و کاربرد آن ها

نقشه برداری فرآیند تعیین موقعیتهای نسبی اشیاء مختلف در سطح زمین با اندازه گیری فواصل افقی بین آنها و تهیه نقشه در هر مقیاس است. پس نقشه تصویر افقی منطقه ای با مقیاس کوچک برروی یک صفحه می باشد .نقشه برداری به 2 دسته اصلی […]

آشنایی با اصطلاحات پرکاربرد نقشه برداری

آزیموت (Azimuth): زاویه افقی اندازه گیری شده از صفحات نصف النهار را آزیموت گویند. آلیداد (Alidade):  یکی از اجزای دستگاه زاویه یاب یا تئودلیت را تشکیل می‌دهد و شامل محور افقی تئودلیت نیز است. این قسمت حول محور اصلی یا محور قائم دستگاه نامیده می‌شود […]