نرخ عوامل موثر در فهرست‌بهای واحد پايه سال 1399(pdf , اکسل)

یک پروژه از عوامل مختلفی برای پیشبرد کار تشکیل شده است. این عوامل به 3 دسته نیروی انسانی، مواد و مصالح و ماشین آلات و ابزار تقسیم بندی میشوند. سازمان برنامه و بودجه هرساله نرخ این عوامل را منتشر میکند و مبنای قیمت گذاری ردیف […]

نرخ عوامل موثر در فهرست‌بهای واحد پايه سال 1400(pdf , اکسل)

یک پروژه از عوامل مختلفی برای پیشبرد کار تشکیل شده است. این عوامل به 3 دسته نیروی انسانی، مواد و مصالح و ماشین آلات و ابزار تقسیم بندی میشوند. سازمان برنامه و بودجه هرساله نرخ این عوامل را منتشر میکند و مبنای قیمت گذاری ردیف […]

بخشنامه ضرایب منطقه ای امور پیمانکاری

از آنجا که قیمت های موجود در فهارس بها براساس انجام پروژه در تهران تدوین شده اند، برای اینکه قیمتهای موجود در فهارس بها ، عمومیت داشته و در همه جای کشور قابل استفاده باشد، سازمان مدیریت و برنامه یزی کشور جداول ضریب های منطقه […]

دانلود فهرست بهای 1400 کلیه رشته ها

نظام فنی و اجرایی کشور فهرست بهای سال 1400 را در کلیه رشته ها ابلاغ نمود. که برای دانلود می توانید از لینک های زیر استفاده کنید. فهرست بها لینک دانلود فهرست بهاي واحد پايه رشته ابنيه سال 1400 لینک دانلود فهرست بهاي واحد پايه […]

برآورد پروژه ها بر اساس فهرست بهای تجمیعی راه و باند

فهرست بهای تجمیع شده راه و باند در تاریخ 14/08/1391 برای انعقاد پیمان پروژه های رشته راه و ترابری (احداث، تکمیل کارهای نیمه تمـام بهسـازی نوع 5،4،3 راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن) به صورت لازم الاجرا ابلاغ شد، تا 6 ماه بعد از ابلاغ آن […]

دانلود فهرست بهای 1399 کلیه رشته ها با فرمت PDF و EXCEL

فهرست بها (List price‎) مقدار ریالی حجم واحد مصالح و یا خدمات قابل ارائه پیمانکاران است که هر ساله توسط سازمان برنامه و بودجه (معاونت راهبردی ریاست جمهوری) تعیین خواهد شد.  فهرست بها فهرست قيمت‌هايی است كه به استناد ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه […]