دستورالعمل جدید ظرفیت مجاز پیمانکاران برای شرکت در مناقصه، ارزیابی کیفی و ارجاع کار

ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻨﺪ«پ» ﻣﺎده (4) و ﺑﻨﺪ «پ» ﻣﺎده (23) آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﻳﻲ ﺑﻨﺪ «ج» ﻣـﺎده (12) قـﺎﻧﻮن ﺑﺮگـﺰاري ﻣﻨﺎﻗﺼـﺎت و ﺑﻨـﺪ«ب»ﻣﺎده (12) آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﻳﻲ ﺑﻨﺪ «اﻟﻒ» ﻣﺎده (26) ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮگزاري ﻣﻨﺎﻗﺼـﺎت و آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﺎده (34) ﻗﺎﻧﻮن احکام دائمی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هاي توسعه کشور موضوع تصویب […]

ابلاغ شاخص هاي تعديل آحاد بها، نيمه اول (سه ماهه اول، دوم) سال 1402

با استناد ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه و نظام فنی و اجرایی کشور شاخص‌های تعدیل پس از تصویب شورای عالی فنی کشور در بازه های زمانی مشخص اعلام و ابلاغ می گردد. شاخص های سه ماهه اول و دوم سال 1402 رابرای استفاده مهندسین […]

مدیریت ریسک در پروژه‌های ساخت و ساز

مدیریت ریسک فرایند اتخاذ و اجرای تصمیمی است که اثرات منفی ریسک را بر روی سازمان، به حداقل برساند. اثر مخرب ریسک می‌تواند عینی یا قابل سنجش مانند حق بیمه و هزینه‌های مطالبات باشد یا ذهنی باشد که کمی‌سازی آن مانند آسیب به شهرت یا […]

آشنایی با ضوابط اجرایی روش طرح و ساخت

طرح های سرمایه گذاری، طی سالهای اخیر، سرمایه و دیگر منابع ملی را به طور روزافزونی به خود تخصیص داده اند. نیاز به بهره برداری سریعتر از طرحها، به وجود آوردن امکان به کارگیری از دانش و تجربه اجرایی پیمانکاران و فن آوری های نوین، […]

شاخص‌های قطعی تعديل سه ماهه اول و دوم 1400

به استناد نظام فنی و اجرايی يکپارچه کشور(مصوبه هيات وزيران به شماره 25254/ت 57697 هـ مورخ 08/03/1400 ماده 23 قانون برنامه و بودجه و آيين نامه استانداردهای اجرايی طرح های عمرانی، »شاخص های تعديل دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1400 »از نوع […]

آشنایی با انواع تأخیرات در پروژه

تأخیر نتیجه بروز علل تأخیرات است که سبب تغییر در برنامه زمانبندي مصوب پیمان میشود. در واقع تاخیرات پروژه: تقاضل زمان پایان واقعی و پایان قراردادی پروژه تاخیرات= تاخیرات مجاز + تاخیرات غیر مجاز تأخیرات غیر مجاز: تأخیرات ناشی از قصور پیمانکار، مانند تعلل در […]

نرخ فولاد و سیمان سال 1399

برای پرداخت مابه التفاوت نرخ سيمان و فولاد، برای پيمان های فاقد تعديل آحادبها كه براساس ضوابط و بخشنامه های اجرای کارهای ساختمانی به صورت سرجمع (باشماره 100/6405 مورخ 1389/02/04) و بخشنامه انعقاد پیمان با نرخ مترمربع زیربنا (با شماره  100/142825 مورخ 1385/08/24) استفاده می […]

آشنایی با انواع قیمت های جدید پیمان، تعدیل معکوس، آنالیزبها

آنچه در این مطلب می خوانیم شامل: انواع قیمت های جدید تعدیل معکوس اقلام فاکتوری اقلام ستاره دار تهیه آنالیز بها همانطور که در ماده 29 شرایط عمومی پیمان آمده است کارهای جدید به دو دسته تقسیم میشوند: دسته اول در صورتیکه کار جدید در […]

آشنایی با مناقصه و انواع آن

مناقصه، فرايندي است رقابتي براي تامين كيفيت مورد نظر (طبق اسناد مناقصه) ، كه در آن تعهدات موضوع معامله به مناقصه گري كه كمترين قيمت متناسب را پيشنهاد كرده باشد ، واگذار مي شود. مناقصه گزار ، برگزارکننده مناقصه است و مناقصه گر، شخصي حقيقي […]

دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از شيوع كرونا (كوويد 19) در صورت وضعیت ها

در کارهای پیمانکاری مبل ناخالص کارکرد صورت وضعیت های موقت و قطعی (تعدیل و مابه التفاوت) از 1399/11/15 تا 1400/06/31 مشمول دریافت مبلغ جبرانی میشود و در کارهای مشاوره، مفاد این دستورالعمل به صورتحساب های موقت و قطعی اعمال میشود. در پیمان هایی که پرداخت […]