آشنایی با نحوه پهنه بندی تهران

پهنه بندي استفاده از اراضي محدوده شهر مبتني بـر سـاختاري اسـت كـه بـراي جلـوگيري از تـداخل غيرضروري و نامناسب کارکردها، کاربري ها و فعاليتها و ارتقاء کيفيت و کارايي محـيط شـهري نظـام يافتـه اسـت . پهنه بندي بيانگر نحوه استفاده از اراضي در عرصه هـاي […]

آشنایی با مجوز اضافه اشکوب

مجوز اضافه اشکوب به مجوز ساخت اضافه طبقه بر روی طبقات موجود گویند که در مواردی خاص این مجوز صادر میگردد. ساخت اضافه طبقه، توسعه بنا در ارتفاع می باشد که در واقع به طبقه جدید و شهرداری ملک مورد نظر  بستگی دارد. شهرداری در سال‌های […]

آشنایی با ضوابط پارکینگ ها در شهر تهران

مطابق طرح تفضیلی تهران تامین قطعی و احداث پارکینگ مورد نیاز برای تمامی ساختمان ها و در همه پهنه ها طبق آنچه در ادامه مطرح میکنیم الزامی است. صدور پروانه براساس طرح تفصیلی جدید و هرگونه گواهی عدم خلاف یا گواهی پایان ساختمان مربوط به […]

آشنایی با دستورالعمل ماده ۱۴ قانون زمین شهری (شهرتهران)

دستورالعمل ماده۱۴ قانون زمین شهری(شهرتهران) ، سند اصلي مصوب طرح جامع شهر تهران1386ضوابط و مقررات مربوط به تبديل و تغيير كاربري، افراز و تقسيم و تفكيك باغات و اراضي كشاورزي يا آيش واقع در محدوده شهر، موضوع ماده ( 14 ) قانون زمين شهري، به […]

ماده 14 قانون زمین شهری (ضوابط تبدیل و تغییر کاربری، افراز، تقسیم، تفکیک باغات و اراضی کشاورزی)

سازمان مسکن و شهر سازی استان (کلیه استانها) موضوع : دستورالعمل ماده 14 قانون زمین شهری ضوابط و مقررات مربوط به تبدیل و تغییر کاربری ، افراز و تقسیم و تفکیک باغات و اراضی کشاورزی یا آیش موضوع ماده 14 قانون زمین شهری ، بر […]

آشنایی با قانون زمین شهری

ماده 1 – بمنظور تنظیم و تنسیق امور مربوط به زمین و ازدیاد عرضه و تعدیل و تثبیت قیمت آن بعنوان یکی از عوامل عمده تولید و تأمین رفاه ‌عمومی و اجتماعی و ایجاد موجبات حفظ و بهره ‌برداری هر چه صحیح‌ تر و وسیع ‌تر […]

ضوابط و مقررات ساخت و ساز و نحوه استفاده از اراضي شهر تهران

شهر تهران تا قبل از بنیان‌گذاری سلسله قاجار و برگزیده‌شدن به عنوان پایتخت ایران، شهری کوچک بود. اما از آن زمان به بعد، رو به پیشرفت نهاد و در اواسط دوره قاجار به بزرگ‌ترین شهر ایران تبدیل شد. بر اساس نخستین سرشماری رسمی که در […]

آشنایی با انواع کاربری ساختمان

نحوه‌ی استفاده از یک ملک یا ساختمان، که بر مبنای طرح تفصیلی شهرداری و بر اساس چگونگی استفاده از آن ساختمان و فعالیت‌های شهری اطراف آن مشخص می‌شود، کاربری ساختمان گویند. در ادامه به بررسی انواع کاربری ها می پردازیم کاربری مسکونی :کاربری مسکونی، در […]

تفسير ماده 5 قانون شورايعالي شهرسازي و معماري ايران

  “ماده ۵: بررسي و تصويب طرحهاي تفصيلي شهري و تغييرات آنها در هر استان به وسيلة كميسيوني به رياست استاندار به عضويت رئيس شوراي شهرستان و شهردار و نمايندگان وزارت فرهنگ و آموزش عالي و مسكن و شهرسازي و نماينده مهندس مشاور تهيه كننده […]

اصلاح تبصره ماده 5 قانون شورايعالی شهرسازی و معماری ايران

ماده واحده ـ ماده (5) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 22/12/1351 و تبصره اصلاحی آن مصوب 25/9/1365 به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:  ماده 5 ـ بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به‌وسیله کمیسیونی به ریاست‌استاندار […]