آشنایی با نیوجرسی و انواع آن

امروزه ایمنی حمل و ‌نقل در جاده‌ها و معابر یکی از مهم‌ترین مباحث می‌باشد و در فاز بهره‌برداری از راه‌ها و جاده‌ها به این موضوع توجه ویژه‌ای می‌شود. نیوجرسی بتنی قطعات ساخته شده از بتن یا پلاستیک هستند که به عنوان جداکننده خطوط ترافیکی در […]

آشنایی با انواع خرابی روسازی

خرابی هاي رایج در روسازي هاي آسفالتی شامل ترك خوردگی ها، خرابی هـاي سـطحی، تغییر شکل ها و چاله بشرح زیر میشود: ترك خوردگی ها نظیر ترك هاي پوست سوسماري، تركهاي عرضی، تركهاي بلوکی، تركهاي طولی، تركهاي برشی لبه و تركهاي انعکاسی تغییر شکل ها […]

مشخصات فنی عمومی روسازی راه آهن

روسازی بدنه اصلی خط آهن است که وظیفه تحمل، انتقال و توزیع بار وارده از چرخ‌های ناوگان به بستر (زیرسازی) را به عهده دارد. مشخصات فنی و عمومی روسازی خطوط بالاستی راه آهن (نشریه شماره ۳۰۱)، که در این بخش ارائه داه ایم دستورالعمل ارائه مشخصات […]

نقشه های همسان آبروهای راه آهن تا دهانه 10 متر (آبروهای دالی شكل)

سازمان برنامه و بودجه کشور نقشه های همسان آبروهای راه آهن تا دهانه 10 متر (آبروهای دالی شكل) را تحت نشریه 293-1 منتشر نموده است. كانال پوشيده شده اي كه از آن براي عبور جريان آب از زير يك خاكريز (جاده، راه آهن و…) از […]

نقشه های همسان آبروهای راه تا دهانه 10 متر (آبروهای دالی شكل)

سازمان برنامه و بودجه کشور نقشه های همسان آبروهای راه تا دهانه 10 متر (آبروهای دالی شكل) را تحت نشریه 292-1 منتشر نموده است. كانال پوشيده شده اي كه از آن براي عبور جريان آب از زير يك خاكريز (جاده، راه آهن و…) از يك […]

آشنایی با انواع راه ها و حریم راه

راهها  از نظر نوع عملکرد، در سه گروه طبقه بندى میشوند: راههاي شریانی راههاي اصلی راههاي فرعی  راه شریانی به دو دسته ذیل تقسیم میشود: – آزادراه  -بزرگراه راه اصلی به دو دسته ذیل تقسیم میشود: – درجه یک – درجه دو  و راه فرعی […]

آشنایی با آماس (جدول آسفالتى)

آماس، برآمدگی هایى با مقطع ذوزنقه از آسفالت است که در لبه خارجى شانه رویه دار ایجاد مىشود. ارتفاع آماس ها، بر حسب میزان آب و فاصله محل هاى تخلیه متفاوت است. انواع سه گانه آن داراى ارتفاعهاى 5 ،10 و 15 سانتىمتر بوده و […]

آشنایی با بربلندى (دوِر)

بربلندى (دوِر) ، Superelevation شیب عرضى یکسره روسازى در امتداد شعاع قوس افقی است. مطابق نشریه 415 طرح هندسی راه ها مقدار حداکثر بربلندى تابع عوامل زیر است: الف – شرایط جوى منطقه (دفعات تکرار و مقدار برف و یخ) ب – نوع راه (کوهستانى، […]

راهنمای تهيه مشخصات فنی، جزئيات، نقشه ها در پل و سازه های راه

نقشه وسيله انتقال فكر طراح به سازنده ميباشد. براي اينكه عمل تفهيم نظريات طراح به سازنده حتي المقدور با سهولت انجام پذيرد و نقشه هايي كه توسط يك طراح يا همكاران او تهيه ميشوند، براي طراحان ديگر و سازندگان مختلف قابل درك باشند، در حد […]

آشنایی با مخلوط آسفالتی اسلاری سیل(Slurry Seal)

ترکیب مصالح ریز دانه، آب، قیر امولسیون دیر شکن (CSS) و فیلر (غالباً سیمان) است که به وسیله ماشین‌های مخصوص پاشش می‌شوند و علاوه بر پرکنندگی خلل و فرج مخلوط سطح راه، جنبه مقاومت هم به روکش می‌دهد اسلاری سیل (Slurry Seal) گویند. اجرای روش […]