ضریب ها و جدول های تبدیل واحدها و مقیاس ها (نشریه شماره ۹۸)

سازمان برنامه و بودجه دفترچه ای با عنوان “ضریب ها و جدول های تبدیل واحدها و مقیاس ها” با شماره 98 را منتشر نمود که در ادامه لینک دانلود را برای مهندسین گرامی قرارداده ایم. حجم : ۴/۷۹ مگابایت نوع فایل : PDF 🔗لینک دانلود […]

آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

1375.11.17 – .123379ت17496ه – 1375.11.28 – 306هیأت وزیران در جلسه مورخ 1375.11.17 بنا به پیشنهاد شماره 100.15079 مورخ 1375.9.28وزارت مسکن و شهرسازی و به استناد ماده (42) قانون‌نظام مهندسی و کنترل ساختمان – مصوب 1374 – آیین‌نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر […]

نشریه ها و آیین نامه های داخلی در مهندسی عمران

نشریه ها و آیین نامه های داخلی غیر از مباحث مقررات ملی ساختمان برگرفته از مراجع بین المللی و تفسیر تکمیلی با توجه به شرایط محیطی حاکم در کشور بوده و مختص استفاده داخلی مهندسان تدوین گردیده است. این نشریات فراخور فعالیتهای تخصصی در حوزه […]

نشریه ها و استانداردهای بین المللی در مهندسی عمران

 برای انجام بهینه پروژه ها و  پرهیز از سعی و خطا، استانداردهای متعددی به وجود آمده است تا مهندسان امور فنی را بر اساس اصول و قواعد پذیرفته شده انجام دهند. استانداردهای مهندسی پر شمار و بسیار متنوع هستند و به همین دلیل، فقط با […]