جداول لنگر خمشی و برشی تیر

روش های تحلیل مختلفی برای تعیین حداکثر لنگر خمشی، نیروی برشی و تغییر شکل تیرها وجود دارد. برای تعیین مقادیر برش و خمش لازم است دیاگرام برشی و لنگر خمشی اعضای سازه ای رسم گردد. جدول زیر مقادیر حداكثر لنگر خمشی، برش و تغییر شکل […]

هر آنچه درباره آزمون کارشناسی ارشد عمران باید بدانید

مهندسی عمران یکی از رشته های امتحانی گروه فنی و مهندسی است . داوطلبانی که در زمان ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد این رشته را به عنوان مجموعه امتحانی خود انتخاب می کنند ، می توانند در یکی از رشته گرایش های آن در مقطع […]

سوالات ادوار گذشته آزمون کارشناسی ارشد عمران

یکی از گام های مهم جهت شرکت در آزمون کارشناسی ارشد مطالعه و تسلط بر سوالات مطرح شده در دوره های قبل می باشد که دید بسیار مناسبی از نحوه طرح سوالات به مهندسین میدهد. همینطور آشنایی با بخش های مهم و پرسوال مباحث از […]