آزمون نظارت رشته معماری در 14 مرداد 1400 برگزار شد. پاسخ تشریحی حاضر توسط آکادمی مهندسی دوگوهرانی در کمترین زمان ممکن برای شما مهندسین گرامی تهیه گردیده است.

🔗دانلود پاسخ تشریحی آزمون نظارت معماری- سال 1400

نوشتن دیدگاه