آزمون نظارت رشته عمران در 14 مرداد 1400 برگزار شد. پاسخ تشریحی حاضر توسط آکادمی مهندسی دوگوهرانی در کمترین زمان ممکن برای شما مهندسین گرامی تهیه گردیده است.

🔗دانلود پاسخ تشریحی آزمون نظارت عمران- سال 1400

نوشتن دیدگاه