یکی از گام های مهم جهت شرکت در آزمون نظام مهندسی مطالعه و تسلط بر سوالات مطرح شده در دوره های قبل می باشد که دید بسیار مناسبی از نحوه طرح سوالات به مهندسین میدهد. همینطور آشنایی با بخش های مهم و پرسوال مباحث از مزیت های بررسی سوالات ادوار گذشته می باشد. از اینرو در اینجا مجموعه ای از سوالات رشته های عمران و معماری، صلاحیت های محاسبات، نظارت و اجرا را گرد هم آورده ایم.

جهت دانلود روی هر دوره کلیک کنید.

  • نمونه سوالات عمران (محاسبات)   
مهر ۹۹  مهر ۹۸ بهمن ۹۷ اردیبهشت ۹۷  مهر ۹۶اسفند ۹۵
شهریور ۹۵ بهمن ۹۴ مرداد ۹۴ابان ۹۳خرداد ۹۳آذر ۹۲
  • نمونه سوالات عمران (نظارت)
مهر ۹۹  مهر ۹۸ بهمن ۹۷ اردیبهشت ۹۷  مهر ۹۶ اسفند ۹۵
شهریور ۹۵  بهمن ۹۴  مرداد ۹۴ابان ۹۳خرداد ۹۳آذر ۹۲
  • نمونه سوالات عمران (اجرا)
مهر ۹۹   مهر ۹۸  بهمن ۹۷  اردیبهشت ۹۷ مهر ۹۶ اسفند ۹۵
شهریور ۹۵   بهمن ۹۴ مرداد ۹۴ابان ۹۳خرداد ۹۳آذر ۹۲
  • نمونه سوالات معماری (نظارت)
مهر ۹۹  مهر ۹۸ بهمن ۹۷  اردیبهشت ۹۷مهر ۹۶ اسفند ۹۵ 
شهریور ۹۵   بهمن ۹۴  مرداد ۹۴ابان ۹۳خرداد ۹۳آذر ۹۲
  • نمونه سوالات معماری ( اجرا)
مهر ۹۹  مهر ۹۸ بهمن ۹۷ اردیبهشت ۹۷  مهر ۹۶ اسفند ۹۵  
شهریور ۹۵  بهمن ۹۴  مرداد ۹۴ابان ۹۳خرداد ۹۳آذر ۹۲

نوشتن دیدگاه