مخاطب دوره های آکادمی مهندسی دوگوهرانی همواره کسانی هستند که تخصصی ترین دوره های همگام با آخرین آپدیت های آیین نامه ها را دریافت کرده و از سوالات کاملاً تالیفی متناسب با هر فصل دوره های مختلف بهره برده و سوالات این مخاطبان در گروه پشتیبانی در کمترین زمان ممکن پاسخ داده می شود. نتایج درخشان این عزیزان که اکثراً برای اولین بار در آزمون شرکت کرده و عزیزانی که با تغییر رشته و حتی بعد از گذشت بیش از ده سال از تاریخ فارغ التحصیلی در این مقاله آورده شده است. با آرزوی موفقیت برای تک تک این عزیزان،

آزمون عمران- محاسبات

آزمون عمران-نظارت

آزمون عمران-اجرا

آزمون معماری- نظارت

آزمون معماری- اجرا

نوشتن دیدگاه